THIRD YEAR

DR  PRANTIKA  GOGOI

DR HARSHA  JYOTI  DAS

DR KARAN  KUMAR  BORAH

DR WASIM  AKRAM

DR DARSHAN  DUTTA  BARUAH

DR MANISH  DAS


SECOND YEAR

DR YUKI  SAHA

DR ANUSHREE  SINGHANIA

DR MALEMKHOMBI  LOUKRAKPAM

DR NANDINI  BARUAH

DR BIPANCHI  BHUYAN

DR ANANYA  ARUNABH  GOGOI

DR DANIAL MAIBRAM

DR PALLABI KUTUM 


FIRST YEAR

DR ANYAKSHI  BORA

DR TOSHIBA  DUTTA

DR PILLAR  KIPA  MYLLIEMNGAP

DR SOURAV  DHAR

DR PRIYANKANA  DEVI

DR KISAN  JOY  BARUAH

DR DIBISHPRAN  BORAH