Batch (Year 2019 -2022 )

Dr Sumi Dutta

Dr Riazul Hoque Ahmed

Dr Animesh Debnath

Dr Upama Basumatary

Dr Kashyapi Lahan

Dr Kulbinder Singh

Dr Ramesh R.S

Dr Md. Slahuddin Ahmed

Dr Kakali Talukdar

 Batch (Year 2020 -2023 )

Dr Sayantan Nayek

Dr Aditya A Desai

Dr Vivek Singh

Dr Archi Sharma

Dr Siddhartha Baruah

Dr Liza Hazarika

Dr Dharitree Bora

Dr Karishma Das

Dr Rahul Kalita

Dr Binod Singh

Dr Tajruba Ahmeda

 BATCH(Year 2021-2024)
 Dr. Subham Kashyap
 Dr. Debojani Bora
 Dr. Mamadul Islam
 Dr. R. Harish
 Dr. Harshit Murarka
 Dr. Lalu Banothu

 Dr. Suman Deori

 Dr. Adiba Naseem
 Dr. Vasundhara Ranganath
 Dr. Akhil AT
 Dr. Devasheesh Gupta
 BATCH( Year 2022-2025)
 Dr. Rahul Kalita
 Dr. Jaison Joseph
 Dr. Subhalakshmi Saikia
 Dr. Suni Deori
 Dr. Sonu Paul
 Dr. Saumyarit Chowdhury
 Dr. Amit Singh
 Dr. Dibya Poddar
 Dr. Kiran Nagargoje
 Dr. Dhruba Jyoti Kashyap

 Dr. Roctootpol Hazarika

 

BATCH 2023-2026

Dr. Drishya Dhawan

Dr. Dimpi Bodo

Dr. Firoz Ali Khan

Dr. Khadiza An Tahera

Dr. Sathiyasheelan A

Dr. Bhargab Protim Borah

Dr. Twinkle Agarwal

Dr. Jahnu Jyoti Saikia

Dr. Shweta Gupta

Dr. Deepshankar Saikia

Dr. Sudip Roy